RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Místo pro předcházení vzniku odpadů v obci

Autor wolf ~ 10. listopadu 2021

Místo pro předcházení vzniku odpadů v obci Biskupice

Cílem je celkové zlepšení odpadového hospodářství ve spádové oblasti pro opětovné použití věcí nebo výrobků („re-use centra“), což by mělo maximálně přispět k předcházení vzniku komunálních odpadů. Bezplatně budou od občanů vybírány nepotřebné funkční věci (například skříně, sedačky, postele, stoly, oblečení, lednice, pračky, televize, rádia, kočárky, knihy, hračky, …) z domácností před jejich vyhozením a zároveň bude možné si v případě zájmu podobný výrobek odebrat, čímž dojde k jeho dalšímu smysluplnému využití.

Bezúplatný sběr zejména funkčních či snadno opravitelných předmětů, které budou dále nabízeny občanům v daném regionu – tím bude prodloužen jejich životní cyklus a omezí se množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Re-use centrum je umístěno v technickém zázemí Obce Biskupice naproti palírně Biskupice.

Provozní doba:

pondělí – pátek od 7:00 do 14:00 vždy po telefonické domluvě s pracovníkem obce tel. 608 904 648,  461 326 521

Obsluha má při přebírání předmětů v re-use centru právo vybírat pouze takové předměty, které jsou dále využitelné. Nefunkční či značně poškozené výrobky má právo odmítnout převzít. Lehce poškozené a opravitelné předměty bude obsluha oprávněna převzít a následně v re-use centru opravit.

Funkční a dále využitelné předměty a výrobky budou v re-use centru nabízené po stanovenou lhůtu, která bude činit minimálně 3 měsíce. Předměty a výrobky, o které nebude v re-use centru zájem, bude možno po stanovené lhůtě odvezeny do dalších zařízení, jako jsou sociální byty, charitativní, příspěvkové či jiné obdobné organizace, školy či školky. Zbylé předměty, pro které se nenajde využití ani touto další cestou převezeny na sběrný dvůr a standardně zlikvidovány).

Složky odpadů, které projekt řeší a jejichž vzniku bude předcházet

Předcházení vzniku komunálních odpadů prostřednictvím vybudování re-use centra šetří nejen životní prostředí, ale také přírodní zdroje. Vybrané předměty budou shromažďovány v re-use centru odděleně podle druhu.

Projekt řeší pouze složky jasně stanovené textem 122. výzvy Ministerstva životního prostředí. Jedná se o předcházení vzniku následujících odpadů:

Kód odpadu     Název odpadu       Příklady předmětů přijímaných do re-use centra odpovídající klasifikaci dle odpadu
20 01 01            Papír a lepenka     Knihy, časopisy aj.
20 01 10            Oděvy                      Oblečení pro děti či dospělé, oděvy pro sport, ostatní oblečení
20 01 11             Textilní materiály Ložní prádlo (povlečení, prostěradla), závěsy aj.
20 01 36            Elektroodpad         Pouze funkční – TV, počítače, pračky, myčky, lednice, sporáky aj.
20 01 38            Dřevo                       Dřevěný nábytek (starší stoly, židle), dřevěný zahradní nábytek
20 01 39            Plasty                       Hračky, plastový zahradní nábytek, další plastové výrobky
20 01 40            Kovy                        Jízdní kola, koloběžky, kovový zahradní nábytek, posilovací stroje
20 03 07           Objemný odpad     Nábytek a jiné vybavení domácností
 

Publicita Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Biskupice

Mapa umístění místa pro předcházení vzniku odpadů v Obci Biskupice

Biskupické Kaléšek 2021 – oznámení

Autor wolf ~ 30. září 2021

Oznamujeme návštěvníkům, kteří chtějí navštívit akci a nesplňují podmínky bezinfekčnosti vydané MZČR, že se nám podařilo zajistit mobilní testovací stánek, tudíž se za 100 Kč můžete otestovat přímo na akci a v poklidu si užít festival slivovice Biskupické Kaléšek.

Biskupické kaléšek 2021

Autor wolf ~ 21. září 2021

kalesek_2021

Letní kino 13. 8. 2021

Autor wolf ~ 9. srpna 2021

gump

Letní kino 1.8. 2021

Autor wolf ~ 31. července 2021

prvok
Aktualizace opatření „Jak bezpečně do kina ?“
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví:
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek (s výjimkou dětí do 6 let věku):
– doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
– doložit (např. foto mobil) negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
– absolvovat samotest na místě a prokázat se (např. foto mobil) negativním výsledkem,
– doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
– aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Letní kino 31.7. 2021

Autor wolf ~ 31. července 2021

babovky
Aktualizace opatření „Jak bezpečně do kina ?“
Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví:
Při příchodu musí všichni diváci prokázat splnění jedné z následujících podmínek (s výjimkou dětí do 6 let věku):
– doložit negativní RT-PCR test starý nejvýše 7 dní,
– doložit (např. foto mobil) negativní POC antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
– absolvovat samotest na místě a prokázat se (např. foto mobil) negativním výsledkem,
– doložit prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění covidem-19 v době ne delší než 180 dnů přede dnem konání akce,
– aplikaci očkování proti covidu-19, přičemž od poslední dávky vakcíny (druhé u dvoudávkových vakcín, první u jednodávkových vakcín), musí uplynout nejméně 14 dní.

Letní kino 2021

Autor wolf ~ 29. června 2021

Omlouváme se všem návštěvníkům za tiskovou chybu na některých plakátech, cena vstupného na film Matky je stanovená distributorem na 120 Kč.

Děkujeme za pochopení.
matky_2021

Čestné prohlášení ke stažení zde.

Letní kino 2021

Autor wolf ~ 29. června 2021

princezny_2021

Čestné prohlášení ke stažení zde.