RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Konference o Hané – Malé Hané

Autor wolf ~ Červen 29th, 2009

manzele_stankovi
Ve dnech 11. a 12. června 2009 se v Jevíčku uskutečnila X. odborná konference o Hané/Malé Hané. Stalo se tak po delší odmlce, jelikož předchozí odborné setkání z řady konferencí věnovaných lidové kultuře na Hané, se konalo v roce 2000 v Kroměříži na téma Proměny hanácké vesnice. Těchto konferencí se účastní zástupci z řad odborníků – etnografů, historiků, architektů, jazykovědců, spisovatelů a dalších; i laiků, jimž se stala historie, kultura, folklór a tradice na Hané zaměstnáním či koníčkem – pracovníci muzeí a knihoven, vlastivědci, kronikáři, členové folklorních souborů atd. Konference o Hané, věnovaná tentokráte Malé Hané, se uskutečnila péčí obecně prospěšné společnosti JANUA o.p.s., a to zejména zásluhou paní PhDr. Jaroslavy Čajové. Záštitu nad konferencí převzal starosta města Jevíčka Ing. Roman Müller.
Účastníci konference byli přivítáni chlebem se solí a čtvrtkou slivovice. Úvodního slova se chopil Roman Müller, který zavzpomínal na místního badatele, historika a národopisce Emila Tutsche. Následovalo pásmo písniček a říkanek v podání dětí ze souboru Malohanáček z Velkých Opatovic. Poté předvedl své jazykové nadání Martin Křenek, žák 7. třídy ZŠ v Jaroměřicích, recitací básně Hanácký Žižka. Autorem této básně ze sbírky „Co v duši zaléhalo,“ napsané v nářečí, dosud hojně užívaném na Malé Hané, je jaroměřický rodák František Odvalil.
Pak již přišly na řadu poměrně obsáhlé a zajímavé přednášky. PhDr. František Hýbl nás seznámil s mapami J. A. Komenského ze 17. století, na kterých se objevilo pojmenování oblasti ležící jižně od Olomouce „ NA HANÉ“. Na něj plynule navázal PhDr. Miroslav Válka s referátem o formování etnografického regionu Malé Hané. Student etnologie Jiří Pokorný pojednal o lidové stavební tradici a formách lidového domu na Malé Hané. O tradičním oděvu Malé Hané v kresbách Pavly Vacové přednášela PhDr. Lenka Nováková. Praktickou ukázku a nádhernou podívanou nám ovšem předvedli manželé Staňkovi z Jevíčka, kteří se pustili do rekonstrukce malohanáckého/jevíčského lidového kroje. Je nutno říci, že i přes počáteční neúspěch se nevzdali, a následně se jim dostalo pochvaly a zaslouženého obdivu od všech přítomných včetně  odbornic z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.
Mgr. Michal Schuster nás seznámil, ač bohužel v krátkosti z důvodu časové náročnosti předchozích referátů, s životem a dílem výše jmenovaného Františka Odvalila. Příspěvek měl připraven i pan František Plech, který je téměř bezednou studnicí znalostí dějin Malé Hané a jejich obcí.
O zkušenost s povědomím dětí 1. stupně základní školy o národopisu se podělila studentka Pedagogické fakulty MU v Brně Ivana Melhubová. Některé děti prý mezi města na Hané jmenovaly i Ostravu. Konference se zúčastnil i starosta partnerského města Loštice PhDr. Ctirad Lolek, jehož děd je autorem knihy Rok v naší chalupě – Život, zvyky a obyčeje na severní Moravě v 1. polovině 19. století.
Své umění předvedla malérečka kraslic Šárka Vávrová z Jaroměřic, nositelka lidové tradice, která zde poprvé představila malovaná vejce s malohanáckými vzory.
Zlatým hřebem prvního dne konference byla návštěva zrekonstruovaného domu Staňkových – bývalé koželužny v Jevíčku. Je obdivuhodné s jakým citem lze opravit a přizpůsobit kulturní památku k „běžnému“ bydlení.  A ti, kterým to nestačilo, mohli s panem Plechem vystoupat na jevíčskou věž a pokochat se krásným pohledem na část Malé Hané, jelikož i počasí se v podvečer po odpoledním bouření umoudřilo a dopřálo nám tento zážitek. Doprovodný kulturní program zakončil svým představením taneční folklórní soubor Velen z Boskovic. Tolik alespoň stručně o konferenci, které jsem měl tu čest se zúčastnit (i když jen prvního dne).

Machálek Zdenek

Odejít a odpovědět