RSS

Přihlásit se

Jevíčko
19. 5. 2021, 2.20
Jasno
Jasno
7°C
Aktuální tlak: 1010 mb
Vlhkost: 81%
Rychlost větru: 3 m/s ZSZ
Východ slunce: 5.03
Západ slunce: 20.37
 

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Kronika Petra Přichystala – 5. díl

Autor wolf ~ Prosinec 8th, 2009

Dějiny farního kostela

We cannot display this galleryJisto jest, že v Biskupicích kostel od dávných věků stával. Stál na tom samém místě jako dnes. Kolém kostela byl hřbitov. Zasvěcenný byl jako nynější Ke cti svatého Petra a Pavla. Roku 1361 zde kostel již byl, neboť tenkráte Olomoucká kapitola, Biskupice i s fárou přenechala markraběti Janovi. Byla-li zde tenkrát fára, byl zde i kostel. První kostel, stojící do roku 1775, byl gotické formy – jednoduchý a malý. Měl dva oltáře boční a jeden hlavní. Boční oltáře zasvěceny byly jeden ke cti Panny Marie, druhý ke cti Máří Magdalény (dle děkanské matriky v Moravské Třebové). Na věži byly do konce 1700, století, jen 2. zvony.
První kostel, který byl roku 1775, skoro úplně zbořen, byl pokryt šindelem, taktéž i věž, kteráž byla ze dřeva. Ke kostelu byla přistavěna dřevěná předsíň. Předsíň ta roku 1764 spadla, ale zase téhož roku postavena byla nová. To se stalo takto :
V jisté vzdálenosti od kostelních dveří postavily se dva osekané trámy, na ty se přibily na příčky ohoblované desky, na to pak se upravila střecha šindelem krytá.Tenkráte stal 1000 šindelů 2 zlatky a 65 krejcarů, 1000 hřebíků šindelových 1 zlatku a 3 krejcary, 1 tesař dostával denně 14 krejcarů, 60 krejcarů se tenkráte počítalo do jedné zlatky.
V kostele byly též varhany, jež roku 1763 opravil a naladil nějaký varhaník z Březové za 4 zlatky a 30 krejcarů. Také při tom kostele bylo oratorium bezpochyby nad zákristií zpředu dřevěným zábradlím; toto bylo již roku 1763 na spadnutí, proto bylo odstraněno a novým nahrazeno.
We cannot display this galleryKolem kostela byl hřbitov obehnán byl původně dřevěnou ohradou, tato byla roku 1768 úplně shnilá a proto byla místo ní vystavěna ze základu zeď nová. Materiál k tomu dala vrchnosť. Zeď byla pokryta šindelovou střechou. Od práce se zaplatilo z kostelního jmění, celkem 47 zlatých 8 krejcarů.
Na hřbitově stála malá kaple 2 ½ sáhy dlouhá a 1 ½ sáhy široká, zasvěcená nejsvětější Trojici. Byla opatřená oltářem, jehož portatile světil dne 13. listopadu 1725 nejdůstojnější hrabě František Julius Braicha suffragan v Olomouci a biskup Hiponijský. Kaple měla 2 malá okna okrouhlá a byla dlážděna čtverhranným kamením.
Roku 1822 hřbitov přeložen za osadou vedle silnice k Jaroměřicím vedoucí.
Dne 1. a 2. října 1821 přišla komise od c.k. Krajského úřadu, která uznala ze zdravotních ohledů, že hřbitov se přeložiti musí za osadu.
We cannot display this galleryMajitel zdejšího velkostatku hrabě Josef Schaffgotsche to zprostředkoval. Nechal totiž odměřiti z pole Jiřího Vykydala z čísla 9 229 sáhy a z pole Jana Navrátila z čísla 30 sáhů 198. Za to jim dal odměřiti ze svého pole u Chornic Vykydalovi 354 ½ sáhy, Navrátilovi 305 sáhů.
Také dřevěnou ohradu nechal u nového hřbitova postaviti. Konsistoriální povolení k posvěcení tohoto hřbitova uděleno dne 18. 10. 1822.
Nový kostel vystavěn jest roku 1775 od hraběnky Marie Antonie z Blümegen. Táž napřed provdaná byla za hraběte Rudolfa Libštejnského z Kolovrat, kterýž byl majitelem panství Adersbacher, Biskupice a Vranové Lhoty. Týž umřel 31. července 1772 v 75 roce svého věku. Ve své závěti ustanovil ji jen jako uživatelku doživotní svých statků. Než sotva umřel, nebo dokonce ještě za jeho života kolem 1. srpna 1772, porodila jemu děvčátko Marii Antonii, která ale již dne 15. března 1773 v 7 ½ měsíci věku svého zemřelo. Dědicem svých statků ustanovil svého nejmladšího bratra Rojehnovského z Kolovrat.

Pokračování příště, strana 116 – 118.

Komentáře jsou zavřené.