RSS

Přihlásit se

Jevíčko
17. 2. 2019, 23.18
Czysto
Czysto
3°C
aktualne ciśnienie: 1030 mb
wilgotność: 84%
prędkość wiatru: 0 m/s SW
wschód słońca: 7.00
zachód słońca: 17.15
 

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Mateřská škola
Biskupice

budova nové školkyPočátky vzniku předškolního zařízení v obci se datují k 6. lednu 1958, kdy byla MŠ umístěna do budovy zámku. Za 30 let byl v zástavbě rodinných domků vybudován nový účelový objekt pro předškolní zařízení a ten byl slavnostně otevřen 31. srpna 1988. Půdní prostory, které škola nikdy nevyužívala, byly adaptovány na byty.

Mateřská škola je společně se školní jídelnou umístěna v přízemí. Všechny prostory jsou velké, prosluněné, suché. Z herny a třídy jsou přímé vstupy na školní zahradu, která je upravena ke hře a k pohybovému vyžití dětí.

Během posledních let byla školka zmodernizována. Budova dostala novou střechu, barevný nátěr fasády, plastová okna i vstupní dveře. Na zahrádku byly pořízeny moderní, dřevěné, barevné herní prvky, byly vysázeny okrasné dřeviny.  Z dotace Ministerstva zemědělství došlo k modernizaci vnitřních prostor tříd, herny a kuchyně školky. Realizací tohoto projektu jsme vylepšili zázemí pro každodenní hru a práci dětí.

V letošním roce je do školky zapsáno 26 dětí, 10 děti se chystá k zápisu do základní školy. Mateřská škola je jednotřídní, smíšená. Školu navštěvuje 8 dětí, která nemají trvalé bydliště v obci.

Závěrečné zhodnocení logopedického projektu:

Dotaci, o které jsme se na začátku kalendářního roku zmínili v odkazu aktuality, jsme během druhého pololetí školního roku 2015/2016 zrealizovali a i nadále budeme využívat veškeré zakoupené logopedické pomůcky. Dotaci udělovalo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy a jednalo se o program zaměřený na rozvoj logopedické prevence, tedy na podporu řečových dovedností dětí, získali jsme krásnou částku 15.000,-Kč.

Cílem tohoto projektu bylo zajistit dětem a pedagogům moderní vybavení, které zlepší pracovní prostředí a pedagogickou práci. Z přidělených finančních prostředků jsme zakoupili odbornou logopedickou literaturu – 5 ks (Cvičení pro rozvoj řeči, Budu správně mluvit, Logopedie, Pavučinka, Co mi povíš, Matěji?), stolní, deskové hry zaměřené na vyjadřování, spolupráci, reakci, pozornost – 4 ks (Vyslov slovo, Rozhýbej svůj jazýček, Krkouni, Povídačky junior). Třídu jsme vybavili tabletem – 1 ks a logopedickým výukovým programem Brepta – 1ks. Pořízeny byly také sady logopedických kartiček zaměřené na sluchové vnímání, samostatnost, prostorovou orientaci (Říkej a předváděj, Logico, Zvuky-citoslovce, Procvičme si jazýček, Hrajeme si se slovy, Double kids) a pomůcky na dechová cvičení – 3 ks (Větrníky a foukací tunel).

IMG_0398  logopedický projekt logopedický projekt  logopedický projekt    logopedický projekt      logopedický projekt

logopedický projekt      logopedický projekt       logopedický projekt

15. září 2016

3 754 zobrazení