RSS

Přihlásit se

Jevíčko
17. 2. 2019, 23.46
Czysto
Czysto
3°C
aktualne ciśnienie: 1030 mb
wilgotność: 88%
prędkość wiatru: 1 m/s SSE
wschód słońca: 7.00
zachód słońca: 17.15
 

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Mateřská škola Biskupice, okres Svitavy

Biskupice 144, 569 43 Jevíčko

 Výroční zpráva za školní rok 2015/2016

 

Spolupráce s rodiči 

Spolupráci s rodiči vnímáme jako další možný impulz rozvoje a poznání dítěte. Rodiče nám svěřují své děti a musí nám proto zcela důvěřovat. Snažíme se proto o každodenní komunikaci s rodiči. Velice kladně hodnotím to, že do naší mateřské školy pojíždí i děti z okolí. Myslím si, že je to tím, že si známí řeknou o akcích, které pro děti pořádáme a o akcích obce a obecních spolků.

Dne 18. září 2015 jsme si podali žádost o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu na rok 2016 a to přesně na Podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016. S žádostí jsme uspěli, a myslím i díky tomu, že jsme právě spolupráci s rodiči vypsali jako jednu z hlavních aktivit v projektu. Během období leden-červen jsme tedy díky této dotaci uspořádali odpolední setkání rodin ve dnech 19. února a 7. června. V této aktivitě s rodiči, která je spojena s podporou rozvoje řeči chceme pokračovat i v období září – prosinec 2016.

Z ohlasu rodičů také vnímám kladně mimoškolní aktivity dětí, které jsou spojené s obecními spolky v obci. Na tyto akce jsme zváni abychom učinkovali. Ve školním roce 2015/2016 to bylo vystoupení při Vítání občánků, při Rozsvěcování Vánočního stromu, a dále jsme vystoupili s pásmem při hodnocení obce v zapojeném projektu Vesnice roku-celostání kolo. Také jsme se zúčastnili koncertu v místním kostele, kde jsme zpívaly jarní písničky.

Dále se nám podařilo zapojovat rodiče do tvořivých dílen. Tyto dílny jsou v prostorách školy a jsou vždy spojeny s lidovou tradicí. Chceme v této aktivitě pokračovat a toto rodičům nabízet minimálně 2x ročně.

Jako další aktivitu s rodiči hodnotím kladně Záznamové listy předškolních dětí, kdy s rodiči konzultujeme pokrok jejich dítěte a připravenost na vstup do základní školy. Tyto listy nám nevyhovují chceme formulář na příští rok změnit.

Materiální podmínky

Na školní rok 2015/2016 jsme se připravovali během prázdnin a to také formou toho, že jsme dětem do třídy zakoupili a instalovali nové skříňky a stolek k přehlednější a volnější tvořivé práci. Finanční prostředky od zřizovatele jsou dostatečné ke každoročnímu plánování drobnějších i větších úprav. Dále jsme pořídili nový kadeřnický koutek a díky logopedické dotaci tablet. Díky sponzorskému daru jsme si mohli na zahrádce zařídit Bylinkovou zahrádku, kterou ovšem stále ještě nemáme vhodně a vkusně upravenou. Toto chceme provést na jaře 2017.

Přesto se domnívám, že vybavení je v naší školce velice pestré. Interiér je zařízen velice moderně, stav i vzhled budovy je vynikající.

Závěr: Do dalšího školního roku plánujeme komplexně upravit sociální zázemí pro děti (koupelnu a WC). Také budeme sledovat vyhlášené dotační výzvy a granty – státní i např. Místní akční skupiny a budeme se snažit zjišťovat možnosti využití těchto dalších finančních prostředků.

Personální podmínky

Personální podmínky se od školního roku 2015/2016 vyřešili následovně.

Vzhledem k tomu, že kvalifikovaná pedagogická pracovnice, která nastoupila na zkušenou v loňském školním roce nehodlala prodloužit smlouvu a vzhledem k tomu že paní Václavková nezačala studium k získání odpovědné kvalifikace, bylo nutné přijmout kvalifikovanou učitelku. Od 1. září 2015 nastoupila na místo učitelky slečna Alena Koutná. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 29. února 2016 a se sníženým úvazkem. Bylo dohodnuto, že pokud bude slečna Koutná chtít pokračovat v předškolní pedagogické práci, bude ji smlouva od 1. března 2016 změněna. Paní Václavkové byl v období září – únor snížen pracovní úvazek, snažila se slečně Koutné pomáhat jak v praktických dovednostech, tak s dokumentací apod. Od 1. března 2016 slečna Koutná vykonává přímou práci u dětí na celý úvazek, smlouvu má na dobu neurčitou. Paní Václavková má od 1. března snížený úvazek, smlouvu na dobu určitou.

Závěr: K zajištění bezpečnosti dětí a pro klidný průběh vzdělávání chceme zanechat dvě osoby u dětí během větší části dne. Práce s dětmi je náročnější, dojde k přijímání mladších dětí, proto chceme pomocnou učitelku nahradit chůvou, zapojíme se proto do šablon.

  Řízení mateřské školy

Ředitelka chce i nadále v mateřské škole uplatňovat spolupráci mezi zaměstnanci a zabezpečit tak příjemnou atmosféru. Komunikaci se zřizovatele a ostatními spolky v obci hodnotíme jako velice dobré, daří se získávat i sponzorské dary. Již několikátým rokem také funguje spolupráce s Léčebným sanatoriem v Jevíčku, kde naše děti svými výtvory zkrášlují jídelnu a také vytváří několikrát ročně nástěnky do Bufetu v Jevíčku.

Ředitelka také v roce 2015/2016 zahájila studium na vysoké škole.

Závěr: Pokračovat ve výzdobě jídelny v Léčebném sanatoriu a bufetu v Jevíčku a také nabízet aktivity a programy pro spolky v obci, podporovat zaměstnance ve spolupráci a porozumění.

Vzdělávací výsledky

Vzhledem k tomu, že jsme letošní školní rok zkoušeli novou metodu práce s dětmi-koutky- docházelo také k hodnocení jednotlivých koutků pedagogem i dětmi. Tento styl práce nám ovšem nevyhovoval. Pro začínající učitelku to byl systém nepřehledný a náročný k propojení oblastí s cíli apod.

Pro konkrétní styl výchovně vzdělávací práce a dokumentace se pedagogické pracovnice sejdou během prázdnin a navrhnou možný způsob metod.

K Záznamovému hodnotícímu listu předškolních dětí jsem se již vyjadřovala výše, chceme formulář změnit.

Díky schválené logopedické dotaci byly také zaznamenávány pokroky u dětí v oblasti rozvoje řeči. Závěr: Na příští rok chceme mírně doplnit i tyto formuláře pro lepší orientaci vybraných rozvíjených oblastí.

Také záznamy zachycující pokroky mladších dětí (ne předškolních), jsou také velmi strohé a nelze s nimi dále pracovat.

Závěr: Během hlavních prázdnin sestavíme nový formulář a se záznamy začneme pracovat až v 2. pololetí roku 2016/2017, (kvůli množství jiných hodnotících záznamů -logopedické a také předškolních dětí k hodnocení bude ve školním roce 2016/2017devět).

Dále jsme pociťovali potřebu pracovat s dětmi v oblasti primární prevence. Naše činnost a aktivity u některých dětí nejsou vhodně akceptovány, proto jsme se rozhodli objednat si preventivní program od odborníků z pedagogické psychologické poradny. Byl nám nabídnut program zaměřený na životní styl a ochranou před možnými riziky. Tento program se uskutečnil 2. května 2016 a realizovali ho zaměstnanci pedagogické psychologické poradny z Ústí nad Orlicí. Z následné zprávy a z našeho pozorování při výchovně vzdělávací práci dvou speciálních pedagogů s dětmi konstatuji, že je potřeba stále pracovat na klidových a motivačních aktivitách. Při ostatních aktivitách dělalo i odborníkům potíže udržet pozornost a klid ve třídě.

 

V Biskupicích dne 19. července 2016

Beserlová Žaneta

ředitelka mateřské školy

 

3 165 zobrazení