RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Místo pro předcházení vzniku odpadů v obci

Autor wolf ~ Listopad 10th, 2021

Místo pro předcházení vzniku odpadů v obci Biskupice

Cílem je celkové zlepšení odpadového hospodářství ve spádové oblasti pro opětovné použití věcí nebo výrobků („re-use centra“), což by mělo maximálně přispět k předcházení vzniku komunálních odpadů. Bezplatně budou od občanů vybírány nepotřebné funkční věci (například skříně, sedačky, postele, stoly, oblečení, lednice, pračky, televize, rádia, kočárky, knihy, hračky, …) z domácností před jejich vyhozením a zároveň bude možné si v případě zájmu podobný výrobek odebrat, čímž dojde k jeho dalšímu smysluplnému využití.

Bezúplatný sběr zejména funkčních či snadno opravitelných předmětů, které budou dále nabízeny občanům v daném regionu – tím bude prodloužen jejich životní cyklus a omezí se množství vyprodukovaného komunálního odpadu.

Re-use centrum je umístěno v technickém zázemí Obce Biskupice naproti palírně Biskupice.

Provozní doba:

pondělí – pátek od 7:00 do 14:00 vždy po telefonické domluvě s pracovníkem obce tel. 608 904 648,  461 326 521

Obsluha má při přebírání předmětů v re-use centru právo vybírat pouze takové předměty, které jsou dále využitelné. Nefunkční či značně poškozené výrobky má právo odmítnout převzít. Lehce poškozené a opravitelné předměty bude obsluha oprávněna převzít a následně v re-use centru opravit.

Funkční a dále využitelné předměty a výrobky budou v re-use centru nabízené po stanovenou lhůtu, která bude činit minimálně 3 měsíce. Předměty a výrobky, o které nebude v re-use centru zájem, bude možno po stanovené lhůtě odvezeny do dalších zařízení, jako jsou sociální byty, charitativní, příspěvkové či jiné obdobné organizace, školy či školky. Zbylé předměty, pro které se nenajde využití ani touto další cestou převezeny na sběrný dvůr a standardně zlikvidovány).

Složky odpadů, které projekt řeší a jejichž vzniku bude předcházet

Předcházení vzniku komunálních odpadů prostřednictvím vybudování re-use centra šetří nejen životní prostředí, ale také přírodní zdroje. Vybrané předměty budou shromažďovány v re-use centru odděleně podle druhu.

Projekt řeší pouze složky jasně stanovené textem 122. výzvy Ministerstva životního prostředí. Jedná se o předcházení vzniku následujících odpadů:

Kód odpadu     Název odpadu       Příklady předmětů přijímaných do re-use centra odpovídající klasifikaci dle odpadu
20 01 01            Papír a lepenka     Knihy, časopisy aj.
20 01 10            Oděvy                      Oblečení pro děti či dospělé, oděvy pro sport, ostatní oblečení
20 01 11             Textilní materiály Ložní prádlo (povlečení, prostěradla), závěsy aj.
20 01 36            Elektroodpad         Pouze funkční – TV, počítače, pračky, myčky, lednice, sporáky aj.
20 01 38            Dřevo                       Dřevěný nábytek (starší stoly, židle), dřevěný zahradní nábytek
20 01 39            Plasty                       Hračky, plastový zahradní nábytek, další plastové výrobky
20 01 40            Kovy                        Jízdní kola, koloběžky, kovový zahradní nábytek, posilovací stroje
20 03 07           Objemný odpad     Nábytek a jiné vybavení domácností
 

Publicita Vybudování místa pro předcházení vzniku odpadů v obci Biskupice

Mapa umístění místa pro předcházení vzniku odpadů v Obci Biskupice

Odejít a odpovědět