RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

 

P. Oldřich Koutný

( 31.1.1914 – 21.10.1970)

Oldřich Koutný se narodil 31. ledna 1914 v Biskupicích u Jevíčka. Bohosloví studoval v Olomouci, po německé okupaci musel dostudovat ve Vidnavě. Na kněze byl vysvěcen 16. července 1939. Vzápětí po tom nastoupil jako kaplan do Bludova. Dne 3. května 1944 byl spolu s farářem Karlem Dřímalem a několika dalšími bludovskými občany kvůli spolupráci s odbojovou skupinou zatčen Gestapem. Zbytek války prožil v terezínské Malé pevnosti. Odtud se vrátil v roce 1945 zpátky do Bludova a stal se zde farářem.

Ovšem již 14. prosince 1950 byl zatčen znovu. Byl nepohodlný nové státní moci – komunistům. Veřejně prohlašoval, že je lidé nemají volit, po jejich převratu s nimi odmítal spolupracovat, ačkoli věděl, že ho to zřejmě bude stát svobodu, ne-li život. Byl věrný své přísaze, kdy slíbil věrnost církvi a svému biskupovi a ne státním úředníkům. V roce 1950 byl zatýkán „nadvakrát“. Nejprve jej přišli zatknout (zřejmě 8. prosince 1950) dva muži na faru. Náhodní svědkové, kteří to viděli, neváhali a okamžitě vyběhli na věž a začali zvonit na poplach, díky čemuž se začali ke kostelu a faře sbíhat lidé. Oba muži se lekli a odešli bez faráře. Až do rána před farou stálo a svého faráře hlídalo několik mužů s vidlemi, kteří jej byli odhodláni bránit a chránit před všemi silami světa. Přesto byl nakonec zatčen a uvězněn, a to o týden později – 14. prosince 1950. Nepřišli pro něj již na faru, ale počkali si na chromečské vlakové zastávce (zastávka Bludov-lázně). V soudním procesu byl spolu s několika dalšími bludovskými občany odsouzen za smyšlené a vykonstruované věci na šest let do vězení a ke ztrátě veškerého majetku. Prošel množstvím věznic – Pankrác, Bory, Mírov, Mladá Boleslav, Valdice, Ostrov nad Ohří. V závěru roku 1956 – bezprostředně po návratu z vězení – musel nastoupit v rodné obci v Biskupicích na těžkou práci v lihovaru, i když měl nemocné srdce. Státní souhlas k výkonu kněžské služby získal až 16. prosince 1960, a to pouze pro domov důchodců v Plavči u Znojma, kde dožívaly řádové sestry. Jeho zdraví bylo samozřejmě podlomené rokem stráveným v koncentračním táboře v Terezíně a hlavně šesti lety v komunistických internačních táborech či věznicích. Zemřel v Plavči 21. října 1970 ve věku 56 let. Dne 26. října 1970 byl v Biskupicích za účasti několika desítek kněží a řádových sester spuštěn do rodinného hrobu svými bludovskými farníky, na které po celý život nezapomněl a kteří nikdy nezapomněli na něho. Dodnes na něj vzpomínají jako na svého „pátr Oldřicha“.

3 367 zobrazení