RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

 Obec Biskupice

IČ 00579467

 
  Údaj
Kód obce 572 519
Druhy pozemků Celková výměra pozemku (ha) 1 1102
Orná půda (ha) 2902
Chmelnice (ha) 2
Vinice (ha) 2
Zahrady (ha) 202
Ovocné sady (ha) 62
Trvalé trávní porosty (ha) 912
Zemědělská půda (ha) 4062
Lesní půda (ha) 6392
Vodní plochy (ha) 82
Zastavěné plochy (ha) 102
Ostatní plochy (ha) 472
Hospodářská činnost Počet podnikatelských subjektů celkem 672
podle převažující činnosti Zemědělství, lesnictví, rybolov 172
Průmysl 142
Stavebnictví 82
Doprava a spoje 12
Obchod, prodej a opravy motorových vozidel a spotřebního zboží a pohostinství 112
Ostatní obchodní služby 42
Veřejná správa, obrana, povinné sociální pojištění 22
Školství a zdravotnictví 22
Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 82
podle právní formy Státní organizace 12
Akciové společnosti 2
Obchodní společnosti 12
Družstevní organizace 2
Peněžní organizace – počet subjektů 2
Podnikatelé – fyzické osoby 422
Samostatně hospodařící rolníci 72
Svobodná povolání 12
Zemědělští podnikatelé – fyzické osoby 42
Ostatní právní formy 112
Kultura Veřejná knihovna vč. poboček 13
Stálá kina .
Multikino .
Divadlo .
Muzeum (včetně poboček a samostatních památníků) .
Galerie (vč. poboček a výstavních síní) .
Kulturní zařízení ostatní .
Středisko pro volný čas dětí a mládeže .
Zoologická zahrada .
Sakrální stavba 13
Hřbitov 23
Krematorium .
Smuteční síň .
Lázně Lázeňske léčebny 4
Obecná charakteristika Katastrální plocha (ha) 1 1102
Počet katastrů 22
Počet územně technických jednotek 22
Počet částí obce 22
Obyvatelstvo Živě narození celkem 35
muži 25
ženy 15
Zemřelí celkem 65
muži 15
ženy 55
Přirozený přírůstek celkem -35
muži 15
ženy -45
Přistěhovalí celkem 25
muži 25
ženy 5
Vystěhovalí celkem 55
muži 35
ženy 25
Saldo migrace celkem -35
muži -15
ženy -25
Přírůstek/úbytek celkem -65
muži 5
ženy -65
Počet bydlících obyvatel k 31.12. 4492
muži 2352
ženy 2142
Počet obyvatel ve věku 0-14 let celkem 742
muži 392
ženy 352
Počet obyvatel ve věku 15-64 let celkem 3152
muži 1702
ženy 1452
Počet obyvatel ve věku 65 a více let celkem 602
muži 262
ženy 342
Školství1 Mateřská škola 1
Základní škola – nižší stupeň (1 – 5. ročník) .
Základní škola – vyšší stupeň (1.-9. ročník) .
Střední odborné učiliště .
Gymnázium .
Střední odborná škola (vč.zdravotnické) .
Škola speciální .
Základní umělecká škola .
Vysoká škola-počet .
Jazyková škola .
Vyšší odborná škola .
Sociální oblast Ústavy sociální péče pro dospělé .
Ústavy sociální péče pro mládež .
Domy s pečovatelskou službou .
Domovy důchodců .
Domov-penzion pro důchodce .
Úřad práce – počet úřadoven .
Domy pro přechodný pobyt s pečovatelskou službou a zařízení obdobného charakteru .
Sport Koupaliště a bazény .
– z toho kryté bazény .
Hřiště (s provozovatelem nebo správcem) .
Tělocvičny (vč. školních) .
Stadiony otevřené .
Stadiony kryté .
Zimní stadiony kryté i otevřené .
Ostatní zařízení pro tělovýchovu (s provozovatelem nebo správcem) .
Zdravotnictví Sdružená ambulantní zařízení .
Detašované pracoviště sdruženého ambulantního zařízení .
Ambulantní zařízení .
Detašované pracoviště ambulantního zařízení .
Nemocnice .
Detašované pracoviště nemocnice .
Odborné léčebné ústavy (mimo léčeben dlouhodobě nemocných) .
Léčebna pro dlouhodobě nemocné .
Ostatní lůžková zařízení .
Detašované pracoviště ostatního lůžkového zařízení .
Samostatná ordinace praktického lékaře pro dospělé .
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro dospělé .
Samostatná ordinace praktického lékaře pro děti a dorost .
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře pro děti a dorost .
Samostatná ordinace praktického lékaře – stomatologa .
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře – stomatologa .
Samostatná ordinace praktického lékaře – gynekologa .
Detašované pracoviště samostatné ordinace praktického lékaře – gynekologa .
Samostatná ordinace lékaře specialisty .
Detašované pracoviště samostatné ordinace lékaře specialisty .
Ostatní samostatná zařízení .
Detašované pracoviště ostatního samostatného zařízení .
Zařízení lékárenské péče .
Detašované pracoviště zařízení lékárenské péče .
Jesle .
Další dětská zařízení .
Středisko záchranné služby a rychlá zdravotnická pomoc .
Detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci .
Okresní zdravotní ústav .
Transfusní stanice .
Poznámky
školní rok 2005/2006
období: 31.12.2007
období: 31.12.2006
období: 31.12.2005
období: rok 2007

3 870 zobrazení