RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Masopust 2015 v sestřihu …

Autor wolf ~ 10. března 2015

Masopust 2015 okem Adama Wiltsche …

Masopust 2015

Autor wolf ~ 4. března 2015

V sobotu 7. února 2015 proběhl u  nás na vesnici tolik oblíbený „MASOPUST“. Masopustního průvodu se zúčastnilo 60-70 barevných, veselých masek všeho druhu. Za doprovodu hudby – harmoniky, bubnu a vozembouchu jsme prošli Biskupice, Flintor a Zálesí. Zastavili, zatančili a zazpívali jsme u každého stavení. Hospodáři a hospodyňky nabízeli pohoštění na posilnění.
Ukončení masopustního průvodu se konalo jako obvykle v hospodě u Zechu. Po veselém a oblíbeném kulturním programu „Pochovávání basy“ následovala tolik očekávaná tombola. I letos bylo spousta a spousta cen, čili vyhrál téměř každý, kdo si zakoupil los. Poté následovala taneční zábava, která se protáhla až do ranních hodin. …číst celý příspěvek…

Tříkrálová sbírka 2015

Autor wolf ~ 4. března 2015

V sobotu, 10. ledna 2015, jsme v obci uspořádali za dohledu Oblastní charity Moravská Třebová, celonárodní projekt Tříkrálové sbírky 2015. Projekt Tříkrálové sbírky funguje již několik let a pomáhá všem lidem, dětem, seniorům, domovům pro děti a seniory a nejen tam. Dary, které se vyberou v našem regionu, jsou opět použity na pomoc našeho regionu a kde konkrétně, můžete zjistit na webových stránkách Tříkrálové sbírky http://www.trikralovasbirka.cz/

V naší obci bylo vykoledováno 10.755,- Kč.

Děkujeme.

Rád bych touto cestou poděkoval všem dárcům, pomocníkům a koledníkům, že jim nejsou lhostejné osudy lidí v nouzi a podpořili tak Tříkrálovou sbírku svými dary.
Děkuji paní Lexmanové za organizaci ze strany Charity, dále pak koledníkům a jejich doprovodu Aničce, Barunce, Zuzce, Kristínce, Elišce V., Elišce K., Evě a Libuši.

Rozsvěcení vánočního stromečku 2015

Autor wolf ~ 26. prosince 2014

30. listopadu 2014 na 1. adventní neděli jsme u nás v Biskupicích již tradičně slavnostně rozsvěcovali náš vánoční stromeček, Jedli Bělokorou, kterou nám daroval Radek a Gábina Grézlovi.
Rozsvěcení stromečku je stálou kulturní akcí a především děti se na ni moc těší, protože součástí nedělního odpoledne je i vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Letos jsme jich vypustili na 130 a bylo krásné pozorovat rozzářené dětské tváře v naději vánočního překvapení. Celou akci moderovala trojice Flintórie z Plankenberku, Bohuš z Olomóca a Josef z Prahy, protagonisté divadelní hry Biskupické elixír. …číst celý příspěvek…

PF 2015

Autor wolf ~ 26. prosince 2014

Divadelní představení Biskupické elixír

Autor wolf ~ 26. prosince 2014

Biskupické kaléšek 2014

Autor wolf ~ 24. října 2014

V sobotu 4. října 2014 se v naší obci uskutečnil již 16. ročník festivalu slivovice Biskupické kaléšek.  Organizátoři letošního ročníku  uspořádali pro návštěvníky bohatý program, hlavní se odehrával na návsi a doplňujíci v bývalém areálu JZD. Návštěvníci mohli i nově shlédnout divadelní hru v podání ochotnického  divadelního spolku TEATRUM z Velkých Opatovic  Biskupické elixír aneb legenda o hradu Plankerberk, která se odehrávala v domě čp. 4 u pana Valoucha. Každý návštěvník si mohl vybrat dle své chuti a to bylo hlavním cílem tohoto ročníku. A co vše bylo ke shlédnutí?  …číst celý příspěvek…

Výsledky voleb do zastupitelstva obce 2014

Autor wolf ~ 17. října 2014

Volební komise ve složení:
Šebková Zdeňka, Trefilová Blanka, Pazdírková Libuše, Valouchová Jana, Havlíček Luba, MacekVítězslav

Kandidátní listina: SNK Biskupice, SNK
Platné hlasy celkem: 1 102

Kandidát Počet hlasů Pořadí

zvolení

/náhradníka

Mandát
poř.

číslo

příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Šebek Dalibor 152 13,79 1 *
2 Procházka Filip 146 13,24 2 *
3 Berka Pavel 137 12,43 3 *
4 Macek Vítězslav 136 12,34 4 *
5 Navrátil Jiří 90 8,16 5 *
6 Finsterle Jiří 107 9,70 6 *
7 Havlíček Roman 115 10,43 7 *
8 Parolek Rostislav Ing. 114 10,34 1
9 Havlíčková Irena 105 9,52 2

Zdroj: ČSÚ