RSS

Přihlásit se

Jevíčko
10. 7. 2020, 5.53
Převážně oblačno
Převážně oblačno
16°C
Aktuální tlak: 1010 mb
Vlhkost: 81%
Rychlost větru: 1 m/s JJV
Východ slunce: 4.57
Západ slunce: 20.59
 

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Lidová taškařica – 1. díl

Autor wolf ~ 14. července 2009

Dopalná a „Alles gute“ hanácke

Autor wolf ~ 8. července 2009

Jak belo na „Dopalné?“

Autor wolf ~ 7. července 2009

Jen asi málokomo z regiono onikla informace o jedinečné akce, kteró přepravila recesistická republika Nikdy nevysychajícího kaléšku, a  akce take jedinečná svém zaměřením – obrobó Malohanáckyho jazeka, řeč je o Dopalné. S témto nápadem přešil  zakladatel Biskupickyho kaléško, František Václavek, kterýmo není lhostejny opadání obyčejů a zveků našeho kraje. A proč Dopalná? Podle zákona se do 30.června vede paličská sezóna, výroba slivovice, ještě na loňské rok a od 1. července ož na rok letošní. Financové proto přendó zablombovat  k poslednímo červno pálenico a pak jo zase k prvnímo červenco odblombojó. No, že je to postaveny na hlavo, je jasny, ale to me z republike Nikdy nevysychajícího  kaléšku neovlivníme, zatím. A proto vznikl ten nápad, okončet to sezóno tak nějak po našem. Abech se vrátil k Dopalné, 1. ročník, které proběhl 27.června 2009, bel takovim oťokáváním, jestle mají ledi vůbec zájem o malohanáčtěno, jestle se bodó chtět bavit v tomto stylo.  A účasťó dale všem najevo, že chcó zachovat  naše kulturní bohatství.
Pro návštěvníke bel přepravené bohaté program, které ováděl Václav Žáček. K vidění belo vestópení mažoretek, malohanácká scénka, kde financové dó zavřít pálenico, vestópení coutry tanců dětí z Biskupic, cimbálovka Ječmínek, vestópení dětí z MŠ Biskupice, dětí ze ZŠ Jaroměřice,  okázka rekonstrukce  malohanáckyho kroje manželů Staňkovéch z Jevíčka, dále následovala školní hodina malohanáčtěne pod vedením paní očitelke Henzlové z M. Trnávke s žákama třetího věko, do lavice osedl i Dr. Tomáš Julinek, malohanácky Alles Gute, hudbó provázela kapela Kázeň, Starý železo, Volume band, Kontakt. 
No celi se to nedá slovama ani popsat,  co všechno belo, ale podařelo se nám všechno natočet a nafotit. Dnes se můžete kóknót na country tance.

Dopalná – reportáž Svitavského deníku

Autor admin2 ~ 29. června 2009

V sobotu 27. června se v naší obci konala výjimečná kulturní akce – Dopalná. Jednalo se o její premiéru a doufejme, že ne současně i o derniéru. Dopalná svou nezvyklou náplní přilákala nemálo hostů a snad v nich zažehla jiskřičku zájmu o malohanácké nářečí a folklór jako takový vůbec.

Reportáž Svitavského deníku i s videozáznamem je možné shlédnout zde . Podstatně kvalitnější a rozsáhlejší dokumentace bude v brzké době k vidění na stránkách obce, pracuje se na ní.

Konference o Hané – Malé Hané

Autor wolf ~ 29. června 2009

manzele_stankovi
Ve dnech 11. a 12. června 2009 se v Jevíčku uskutečnila X. odborná konference o Hané/Malé Hané. Stalo se tak po delší odmlce, jelikož předchozí odborné setkání z řady konferencí věnovaných lidové kultuře na Hané, se konalo v roce 2000 v Kroměříži na téma Proměny hanácké vesnice. Těchto konferencí se účastní zástupci z řad odborníků – etnografů, historiků, architektů, jazykovědců, spisovatelů a dalších; i laiků, jimž se stala historie, kultura, folklór a tradice na Hané zaměstnáním či koníčkem – pracovníci muzeí a knihoven, vlastivědci, kronikáři, členové folklorních souborů atd. Konference o Hané, věnovaná tentokráte Malé Hané, se uskutečnila péčí obecně prospěšné společnosti JANUA o.p.s., a to zejména zásluhou paní PhDr. Jaroslavy Čajové. Záštitu nad konferencí převzal starosta města Jevíčka Ing. Roman Müller.
Účastníci konference byli přivítáni chlebem se solí a čtvrtkou slivovice. Úvodního slova se chopil Roman Müller, který zavzpomínal na místního badatele, historika a národopisce Emila Tutsche. Následovalo pásmo písniček a říkanek v podání dětí ze souboru Malohanáček z Velkých Opatovic. Poté předvedl své jazykové nadání Martin Křenek, žák 7. třídy ZŠ v Jaroměřicích, recitací básně Hanácký Žižka. Autorem této básně ze sbírky „Co v duši zaléhalo,“ napsané v nářečí, dosud hojně užívaném na Malé Hané, je jaroměřický rodák František Odvalil.
Pak již přišly na řadu poměrně obsáhlé a zajímavé přednášky. PhDr. František Hýbl nás seznámil s mapami J. A. Komenského ze 17. století, na kterých se objevilo pojmenování oblasti ležící jižně od Olomouce „ NA HANÉ“. Na něj plynule navázal PhDr. Miroslav Válka s referátem o formování etnografického regionu Malé Hané. Student etnologie Jiří Pokorný pojednal o lidové stavební tradici a formách lidového domu na Malé Hané. O tradičním oděvu Malé Hané v kresbách Pavly Vacové přednášela PhDr. Lenka Nováková. Praktickou ukázku a nádhernou podívanou nám ovšem předvedli manželé Staňkovi z Jevíčka, kteří se pustili do rekonstrukce malohanáckého/jevíčského lidového kroje. Je nutno říci, že i přes počáteční neúspěch se nevzdali, a následně se jim dostalo pochvaly a zaslouženého obdivu od všech přítomných včetně  odbornic z Etnografického ústavu Moravského zemského muzea.
Mgr. Michal Schuster nás seznámil, ač bohužel v krátkosti z důvodu časové náročnosti předchozích referátů, s životem a dílem výše jmenovaného Františka Odvalila. Příspěvek měl připraven i pan František Plech, který je téměř bezednou studnicí znalostí dějin Malé Hané a jejich obcí.
O zkušenost s povědomím dětí 1. stupně základní školy o národopisu se podělila studentka Pedagogické fakulty MU v Brně Ivana Melhubová. Některé děti prý mezi města na Hané jmenovaly i Ostravu. Konference se zúčastnil i starosta partnerského města Loštice PhDr. Ctirad Lolek, jehož děd je autorem knihy Rok v naší chalupě – Život, zvyky a obyčeje na severní Moravě v 1. polovině 19. století.
Své umění předvedla malérečka kraslic Šárka Vávrová z Jaroměřic, nositelka lidové tradice, která zde poprvé představila malovaná vejce s malohanáckými vzory.
Zlatým hřebem prvního dne konference byla návštěva zrekonstruovaného domu Staňkových – bývalé koželužny v Jevíčku. Je obdivuhodné s jakým citem lze opravit a přizpůsobit kulturní památku k „běžnému“ bydlení.  A ti, kterým to nestačilo, mohli s panem Plechem vystoupat na jevíčskou věž a pokochat se krásným pohledem na část Malé Hané, jelikož i počasí se v podvečer po odpoledním bouření umoudřilo a dopřálo nám tento zážitek. Doprovodný kulturní program zakončil svým představením taneční folklórní soubor Velen z Boskovic. Tolik alespoň stručně o konferenci, které jsem měl tu čest se zúčastnit (i když jen prvního dne).

Machálek Zdenek

Pozvánka na „Dopalnou“…

Autor wolf ~ 15. června 2009

dopalna1

 

dopalna2

Kronika Petra Přichystala – 7. díl

Autor wolf ~ 10. června 2009

We cannot display this galleryObraz jejich dcery v 7½ měsíci zemřelé má nápis německý a český :
To vysoce urozená slečna Maria Antonia, hraběnka Libšteinsky z Kolovrat, dědičná dcera téhož panství Adersbachu, statku Biskupic a Vranové Lhoty, jest dne 15. března 1773 v jejím půl osmém měsíci věku v Pánu zesnula a u sv. Jakuba ve farním Brněnském kostele pochována.
Pod tímto uvedeno jest česky a německy jméno jejího a její matky :
Její hraběcí pan otec, neboštík ten vysoce urozený pán Rudolf Libšteinský z Kolovrat, jejich císařsko – kl. královské a apoštolské Milosti – skutečný komorník.
Její hraběcí paní matka, ta vysoce urozená paní Maria Antonia, pozůstalá vdova z Kolovrat, rozená hraběnka z Blümegen.

Duchovní správa
Ježto Biskupice založeny od biskupa Olomouckého byly, a pak od roku 1267 až do roku 1361 patřily Olomoucké Kapituli, tak se také tyto osoby postarali o duchovní správu v Biskupicích tak, že roku 1361 se mluví již o fáře v Biskupicích, byla-li zde fára, pak zde byl asi též farář.
Roku 1424 byl zde farářem nějaký kněz Martin.
Toho roku sepsána smlouva mezi ním a obyvateli Jaroměřickými, smlouva ta byla roku 1504 od samého krále Českého – Uherského a markraběte Moravského Vladislava II. v Budíně v Uhrách potvrzena. Opis smlouvy té nachází se ve farním archivu v Biskupicích. Ke smlouvě té došlo tak, že roku 1423 vznikl spor mezi tehdejším farářem Biskupickým Martinem a obyvateli Jaroměřickými. Jaroměřičtí příslušeli do jisté míry tenkráte pod duchovní správu do Biskupic.
Biskupický kostel byl pro ně farním (máti), Jaroměřický filiálním (dcera).
Do Biskupic byly pochovávány těla, ale Biskupický farář byl povinen jim tam kaplana ustanoviti, aby se jim tam služba Boží konala, pravda kostelní byla jim učiněna, křest, „Svaté Boží Tělo,“ zpověď a jiná kostelní pravda.
Za to přijímal Biskupický farář od Jaroměřických poplatky a jiná kostelní práva. Jaroměřičtí však špatně odváděli své poplatky Biskupickému faráři, také o řádný příbytek se pro kaplana nepostarali, proto jim farář Biskupický roku 1423 žádného kaplana nedal, čímž se cítili Jaroměřičtí skráceni, proto se obrátili na nějakého Vička z Opatovic (asi vrchního), aby jim k jejich právu pomohl. Ten vyslechl obě sporné strany, roku 1424 jmenovanou smlouvou, kterouž obě strany zavázal, aby své povinnosti plnily, jak od pradávna zvykem bylo.
Za rok 1423 měli Jaroměřičtí odvésti „dvě Češky,“ to bylo dvě přehrstí obilí. Češka byla míra na sypané obilí zavedena ve 13. století za času Přemysla Otakara II., bylo to tolik obilí, co se na dvě dlaně, čili přehrští vešlo.
Po mnohých letech tytéž nesnáze se opakovaly, takže smlouva ta 80 let stará, zaslala se do Budína ke královskému potvrzení, aby tím obě sporné strany tím více vázala. Smlouvu tu podepsal Vladislav II., král Uherský – Český, markrabě moravský atd.
Roku 1618 byl v Biskupicích farářem Jiří Bašta.
Tento byl téhož roku z Biskupic vypuzen a na jeho místo pastor „Českých bratří“ povolán. To se stalo přičiněním tehdejšího majitele Biskupic, Jaroslava Drahanovského z Pěnčína, který se též účastnil vzpoury proti císaři Ferdinandu II. (dle Jevíčské matriky).
Moc pastorů „Českých Bratří“ dlouho v Biskupicích netrvala. Již roku 1623 byl zahnán, kostel opraven a katolická duchovní správa opět zavedena. Táž udržela se do roku 1638, tenkráte samostatná správa duchovní v Biskupicích zrušena a celá fárnosť Jevíčskému faráři podřízena.
Do té doby stála fára v Biskupicích proti kostelu na místě, které nazváno Spálenisko. Z fáry vedl dřevěný most přes hluboký úvoz ku kostelu. Fáře patřilo též pole i les. Posud se říká panskému poli mezi panskou zahradou a lesem „Hékem“ „Na Kněžské“ a též jedné části lesa „Farářů Žlíbek.“ Farským polem se rozdělila zdejší vrchnost se sedláky, les připadl vrchnosti. Náhrada za to se zdejšímu Beneficiřum nikdy neplatila, to bylo tenkráte uloupeno.
Fára patrně že vyhořela. Té doby nebylo dost osadníků, nebylo kněží, takže zde duchovní správa zanikla.
Od doby té občas Jevíčský farář do Biskupic jezdil, zde křtil, sezdával, každou obyčejnou třetí neděli „Služby Boží“ vykonával. Pak na sv. Štěpána, Velikonoční a Svatodušní pondělí, na svátek sv. Petra a Pavla, na jména panny Marie a Vše Svaté. Kvůli tomu, aby se mohl pohodlně převléci – ohřáti, měl ve zdejším zámku ku své disposici zadarmo světnici, kteráž se jemu též zadarmo otápěla.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2009

Autor wolf ~ 8. června 2009

We cannot display this galleryV pátek a v sobotu proběhly v obci volby do EP. Volební komisi v naší obci předsedal Machálek Zdeněk, zapisovatelka Šebková Zdeňka a členové Valouchová Helena, ing. Koutník Pavel a Sedláček Josef. Práci měli stíženou především proto, že se sčítáním výsledků museli čekat až do neděle 22 hodin, kdy se teprve uzavřela všechna volební místa všech členských států EU. A jak se volilo v naší obci se můžete podívat níže v tabulce.

Celkový počet zapsaných voličů : 354
Zúčastnilo se : 86 voličů, t.j. 24,29 %

Politická strana

Počet hlasů

KDU-ČSL

17

Věci veřejné

3

ODS

10

Politika 21

2

Demokratická strana zelených

1

Strana důstojného života

1

KSČM

18

Starostové a nezávislí

5

Balbínova strana

1

Strana soukromníků

2

Dělnická strana

1

ČSSD

25

 

We cannot display this gallery We cannot display this gallery We cannot display this gallery
We cannot display this gallery We cannot display this gallery We cannot display this gallery