RSS

Přihlásit se

Jevíčko
24. 9. 2020, 11.04
Slunečno
Slunečno
17°C
Aktuální tlak: 1010 mb
Vlhkost: 84%
Rychlost větru: 1 m/s ZJZ
Východ slunce: 6.43
Západ slunce: 18.46
 

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Pozvánka na „Dopalnou“…

Autor wolf ~ 15. června 2009

dopalna1

 

dopalna2

Kronika Petra Přichystala – 7. díl

Autor wolf ~ 10. června 2009

We cannot display this galleryObraz jejich dcery v 7½ měsíci zemřelé má nápis německý a český :
To vysoce urozená slečna Maria Antonia, hraběnka Libšteinsky z Kolovrat, dědičná dcera téhož panství Adersbachu, statku Biskupic a Vranové Lhoty, jest dne 15. března 1773 v jejím půl osmém měsíci věku v Pánu zesnula a u sv. Jakuba ve farním Brněnském kostele pochována.
Pod tímto uvedeno jest česky a německy jméno jejího a její matky :
Její hraběcí pan otec, neboštík ten vysoce urozený pán Rudolf Libšteinský z Kolovrat, jejich císařsko – kl. královské a apoštolské Milosti – skutečný komorník.
Její hraběcí paní matka, ta vysoce urozená paní Maria Antonia, pozůstalá vdova z Kolovrat, rozená hraběnka z Blümegen.

Duchovní správa
Ježto Biskupice založeny od biskupa Olomouckého byly, a pak od roku 1267 až do roku 1361 patřily Olomoucké Kapituli, tak se také tyto osoby postarali o duchovní správu v Biskupicích tak, že roku 1361 se mluví již o fáře v Biskupicích, byla-li zde fára, pak zde byl asi též farář.
Roku 1424 byl zde farářem nějaký kněz Martin.
Toho roku sepsána smlouva mezi ním a obyvateli Jaroměřickými, smlouva ta byla roku 1504 od samého krále Českého – Uherského a markraběte Moravského Vladislava II. v Budíně v Uhrách potvrzena. Opis smlouvy té nachází se ve farním archivu v Biskupicích. Ke smlouvě té došlo tak, že roku 1423 vznikl spor mezi tehdejším farářem Biskupickým Martinem a obyvateli Jaroměřickými. Jaroměřičtí příslušeli do jisté míry tenkráte pod duchovní správu do Biskupic.
Biskupický kostel byl pro ně farním (máti), Jaroměřický filiálním (dcera).
Do Biskupic byly pochovávány těla, ale Biskupický farář byl povinen jim tam kaplana ustanoviti, aby se jim tam služba Boží konala, pravda kostelní byla jim učiněna, křest, „Svaté Boží Tělo,“ zpověď a jiná kostelní pravda.
Za to přijímal Biskupický farář od Jaroměřických poplatky a jiná kostelní práva. Jaroměřičtí však špatně odváděli své poplatky Biskupickému faráři, také o řádný příbytek se pro kaplana nepostarali, proto jim farář Biskupický roku 1423 žádného kaplana nedal, čímž se cítili Jaroměřičtí skráceni, proto se obrátili na nějakého Vička z Opatovic (asi vrchního), aby jim k jejich právu pomohl. Ten vyslechl obě sporné strany, roku 1424 jmenovanou smlouvou, kterouž obě strany zavázal, aby své povinnosti plnily, jak od pradávna zvykem bylo.
Za rok 1423 měli Jaroměřičtí odvésti „dvě Češky,“ to bylo dvě přehrstí obilí. Češka byla míra na sypané obilí zavedena ve 13. století za času Přemysla Otakara II., bylo to tolik obilí, co se na dvě dlaně, čili přehrští vešlo.
Po mnohých letech tytéž nesnáze se opakovaly, takže smlouva ta 80 let stará, zaslala se do Budína ke královskému potvrzení, aby tím obě sporné strany tím více vázala. Smlouvu tu podepsal Vladislav II., král Uherský – Český, markrabě moravský atd.
Roku 1618 byl v Biskupicích farářem Jiří Bašta.
Tento byl téhož roku z Biskupic vypuzen a na jeho místo pastor „Českých bratří“ povolán. To se stalo přičiněním tehdejšího majitele Biskupic, Jaroslava Drahanovského z Pěnčína, který se též účastnil vzpoury proti císaři Ferdinandu II. (dle Jevíčské matriky).
Moc pastorů „Českých Bratří“ dlouho v Biskupicích netrvala. Již roku 1623 byl zahnán, kostel opraven a katolická duchovní správa opět zavedena. Táž udržela se do roku 1638, tenkráte samostatná správa duchovní v Biskupicích zrušena a celá fárnosť Jevíčskému faráři podřízena.
Do té doby stála fára v Biskupicích proti kostelu na místě, které nazváno Spálenisko. Z fáry vedl dřevěný most přes hluboký úvoz ku kostelu. Fáře patřilo též pole i les. Posud se říká panskému poli mezi panskou zahradou a lesem „Hékem“ „Na Kněžské“ a též jedné části lesa „Farářů Žlíbek.“ Farským polem se rozdělila zdejší vrchnost se sedláky, les připadl vrchnosti. Náhrada za to se zdejšímu Beneficiřum nikdy neplatila, to bylo tenkráte uloupeno.
Fára patrně že vyhořela. Té doby nebylo dost osadníků, nebylo kněží, takže zde duchovní správa zanikla.
Od doby té občas Jevíčský farář do Biskupic jezdil, zde křtil, sezdával, každou obyčejnou třetí neděli „Služby Boží“ vykonával. Pak na sv. Štěpána, Velikonoční a Svatodušní pondělí, na svátek sv. Petra a Pavla, na jména panny Marie a Vše Svaté. Kvůli tomu, aby se mohl pohodlně převléci – ohřáti, měl ve zdejším zámku ku své disposici zadarmo světnici, kteráž se jemu též zadarmo otápěla.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu 2009

Autor wolf ~ 8. června 2009

We cannot display this galleryV pátek a v sobotu proběhly v obci volby do EP. Volební komisi v naší obci předsedal Machálek Zdeněk, zapisovatelka Šebková Zdeňka a členové Valouchová Helena, ing. Koutník Pavel a Sedláček Josef. Práci měli stíženou především proto, že se sčítáním výsledků museli čekat až do neděle 22 hodin, kdy se teprve uzavřela všechna volební místa všech členských států EU. A jak se volilo v naší obci se můžete podívat níže v tabulce.

Celkový počet zapsaných voličů : 354
Zúčastnilo se : 86 voličů, t.j. 24,29 %

Politická strana

Počet hlasů

KDU-ČSL

17

Věci veřejné

3

ODS

10

Politika 21

2

Demokratická strana zelených

1

Strana důstojného života

1

KSČM

18

Starostové a nezávislí

5

Balbínova strana

1

Strana soukromníků

2

Dělnická strana

1

ČSSD

25

 

We cannot display this gallery We cannot display this gallery We cannot display this gallery
We cannot display this gallery We cannot display this gallery We cannot display this gallery

Volby do EP 2009

Autor wolf ~ 5. června 2009

Již dnes od 14 hodin máme možnost rozhodnout o osudu naší vlasti ve volbách do Evropského parlamentu. A kdy a jak bude možné volit?

Pátek 5. června 2009 (od 14.00 do 22.00 hodin)
Sobota 6. června 2009 (od 8.00 do 14.00 hodin)

Volby probíhají ve volební místnosti na území obce, kde je volič zapsán v seznamu voličů, který vede obecní úřad. Státní občan České republiky je do tohoto seznamu zařazen na základě svého zápisu ve stálém seznamu voličů. České kandidáty lze volit pouze na území České republiky.
Voliči, který bude chtít hlasovat v jiném než ve svém volebním okrsku, bude vydán obecním úřadem voličský průkaz. Voličský průkaz opravňuje voliče ve dnech voleb do Evropského parlamentu k hlasování v jakémkoliv volebním okrsku pouze na území České republiky. O voličský průkaz bylo možné požádat nejpozději 21. května 2009. …číst celý příspěvek…

Kronika Petra Přichystala – 6. díl

Autor wolf ~ 2. června 2009

We cannot display this galleryTáž ale hraběnka, sotva že její muž umřel vymohla si právo dědičné pro svou dceru a když zemřela, připadlovšechno panství jí.
Roku 1773 se vdala podruhé za Krištofa hraběte z Blümegen. Když zůstala bez dětí, vystavěla roku 1775 na místě starého, který byl na spadnutí, kostel nový. Kostel vystavěla pevně a vkusně ve slohu románském. Délka jeho obnáší 12 a ½ sahů, šířka 4 ½ sáhy.
Z dřívějšího kostela nezůstalo nic leda zdi nynější kaple. Při stavbě také farníci pilně pomáhali. V kostele zřídila čtyři zděné oltáře a opatřila je dřevěným rámcem. Nad bočním oltářem v pravo ponechán výklenek a do něho postavena socha Panny Marie s Ježíškem na rukou. …číst celý příspěvek…

Mezinárodní den dětí

Autor wolf ~ 1. června 2009

Nejkrásnější jsou ty okamžiky, kdy jsou děti šťastné, spokojené a veselé, a kdo se pohybuje v tomto prostředí dětí, dobře to ví. Dnešní den, 1. června, je jedinečná příležitost ukázat našim dětem, že jsou pro nás ti nejdůležitější, a že nám záleží na jejich radosti a úsměvu. Mezinárodní den dětí se slaví každoročně 1. června.
U příležitosti dne dětí jsou připravovány různé společenské a sportovní akce. Den dětí má upozornit světovou veřejnost na práva a potřeby dětí. Svátek se slaví v mnoha zemích světa. …číst celý příspěvek…

Kácení máje – Zálesí 2009

Autor wolf ~ 27. května 2009

We cannot display this gallery
Občané Zálesí si Vás dovolují pozvat
v sobotu

30.května 2009 ve 14:30 hod.

na

KÁCENÍ MÁJE

 

Hudba: Jevíčská country kapela Kázeň
Pestré občerstvení a bohatá tombola.

Foto z Pohádkového dne

Autor wolf ~ 25. května 2009

We cannot display this galleryZa sedmero horami a sedmero řekami v malebném údolí říčky Jevíčky se v sobotu odpoledne ozýval jásot a křik dětí. „Co to asi je?“ řekl jsem si já, Obr z Plankenberka, a nevěnoval jsem tomu pozornost. Dětský smích a křik ale neustával. Nedalo mi to, a tak jsem se vydal přes plankenberský kopec a přes malebné údolíčko obehnané lesy až na místo do Biskupického dvora, kde, jak jsem viděl, se odehrával Pohádkový den. Děti chodily jen v pohádkových kostýmech, soutěžily a sbíraly body na různých soutěžních disciplínách jako je např. skákání v pytli, házení na plechovky a zajímavé bylo i ochutnávání a poznávání ovoce se zavázanýma očima, ale nejvíce mě zaujala soutěž, kde se měly poznávat pohádkové bytosti jako je např. Shrek, Arabela aj., ale já Obr jsem tam nikde nebyl! …číst celý příspěvek…