RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Rozsvěcení vánočního stromečku 2015

Autor wolf ~ Prosinec 26th, 2014

30. listopadu 2014 na 1. adventní neděli jsme u nás v Biskupicích již tradičně slavnostně rozsvěcovali náš vánoční stromeček, Jedli Bělokorou, kterou nám daroval Radek a Gábina Grézlovi.
Rozsvěcení stromečku je stálou kulturní akcí a především děti se na ni moc těší, protože součástí nedělního odpoledne je i vypouštění balónků s přáním Ježíškovi. Letos jsme jich vypustili na 130 a bylo krásné pozorovat rozzářené dětské tváře v naději vánočního překvapení. Celou akci moderovala trojice Flintórie z Plankenberku, Bohuš z Olomóca a Josef z Prahy, protagonisté divadelní hry Biskupické elixír. Na akci vystoupily děti z MŠ Biskupice, na dechové nástroje přijel zahrát orchestr ZUŠ Jevíčko a také nám děti z tanečního oboru ZUŠ Jevíčko zatančily. Dalším účinkujícím byl pěvecký sbor Cantilo Jevíčko. Za vánoční požehnání občanům, stromečku i vánocům děkuji otci  Jaroslavovi, náš otec Tomáš se pro nemoc omluvil. Po celou dobu byl volně přístupný zvěřinový raut – gulášek, ragú, žebírka, sekaná, paštika, škvarky, dále pak kýta na rožni, vánoční cukroví, nechyběl ani vánoční punč, medovinka a vánoční čaj a prodej vánočního zboží. Je již tradicí, že tato akce slouží jako poděkování obce svým občanům. Ne jinak tomu bylo i nyní. Na závěr kulturního dne vystoupila divadelní a šermířská skupina Gonfanon se svojí světelnou a ohňovou show.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem sponzorům, zúčastněným a všem, kteří přiložili ruku k dílu, obci Biskupice, místnímu mysliveckému sdružení, p. Zechové, Ilče, Žanetě Beserlové a Janě Václavkové, Dušanu Pávkovi, Alče Dosedlové, Robertovi, Olině, manželům Havlíčkovým a Mackovým, p. Neuerové, p. Pospíšilové, p. Navrátilové, p. Pekové, a p. Musilové, Marušce a Ladikovi.

Přeji Vám všem jménem svým i jménem členů SPOZ spokojený a krásný nový rok 2015, aby byl plný zdraví, štěstí a porozumění.

Odejít a odpovědět