RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Smuteční oznámení

Autor wolf ~ Duben 16th, 2009

 V hlubokém zármutku se naše obec loučí s naším občanem, jehož věhlas a talent se nese daleko za hranice našeho kraje. S lítostí v srdci oznamujeme, že nás navždy opustil

 

Mgr. art. Adolf Vykydal

 

Mgr. art. Adolf VYKYDAL

(* 21. 3. 1930 – † 8. 4. 2009)

dirigent SND

 

Zemřel náhle ve středu 8. dubna 2009 ve věku 79 let.

S drahým zesnulým se můžete rozloučit v pátek 17. dubna 2009 ve 12 hodin v historické budově SND v Bratislavě a v 17 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jevíčku, kde proběhne církevní obřad. Po církevních obřadech bude uložen na hřbitově v Biskupicích k tichému odpočinku.

 

Snad není člověka v širokém okolí biskupickém, který by jej neznal. Jeho umění a charisma proniklo daleko za hranice našeho kraje i za hranice našeho státu a vrylo se hluboko do našich srdcí. Připomeňme si krátce jeho život.

     Tento velký hudebník se narodil 21. března 1930 v Biskupicích v čp. 44. Jeho otec Viktor, veterán z první světové války, byl nadšeným amatérským hudebníkem. Hrával na křídlovku, trumpetu i na housle. Po první světové válce se Viktor Vykydal naučil brzy hru na varhany, aby mohl v obci vykonávat funkci varhaníka. U Vykydalů se velmi často zkoušelo – hudební doprovod k vánočním a pouťovým mším musel být precizně nacvičen – a Adolf Vykydal začínal již v útlém věku při těchto příležitostech projevovat hudební talent.
      Otec synovo nadání brzy rozpoznal a asi od šesti let jeho věku ho učil hrát na různé hudební nástroje. V jeho počínání ho podporovali i biskupičtí učitelé, neboť také oni měli v té době pro hudbu velké pochopení. Když bylo Adolfu Vykydalovi 10 let, začal navštěvovat hodiny klavíru, varhan a houslí u učitele hudby Miloslava Hrubého v Městečku Trnávce. Toto období skončilo v roce 1944, kdy byl Adolf Vykydal nuceně přidělen na práci pro Německo.
      Po měšťanské škole v Chornicích a po skončení druhé světové války následovalo studium na konzervatoři v Brně. Zde se tento mladý hudebník věnoval oborům bicí nástroj a dirigování. Pro práci dirigenta bylo nutné být dobrým klavíristou, což Adolf Vykydal dokazoval nejen ve škole, ale i v biskupické kapele a v jevíčském tanečním orchestru, kde hrával. V roce 1949 složil také státní zkoušku pro učitele hudby ze hry na housle. O tři roky později ukončil brněnskou konzervatoř a byl přijat na Vysokou školu múzických umění do Bratislavy. Zde studoval dirigování u vynikajícího dirigenta Václava Talicha.
      Kromě studia působil také v orchestru Slovenského národního divadla v Bratislavě pod vedením rovněž skvělého Zdeňka Chalabaly. Tito dva umělci znamenali pro mladého studenta výhodnou kombinaci, kterou později dokázal zúročit.
      Vysokoškolská studia ukončil Adolf Vykydal u Dr. Ľudovíta Rajtera a shodou okolností byl zrovna v té době vypsán konkurz na místo dirigenta Slovenského národního divadla v Bratislavě. Adolf Vykydal výběrové řízení vyhrál, a tím začala v roce 1958 jeho profesionální dráha dirigenta. Jeho umělecký život byl velmi bohatý. Dirigoval mnoho oper, spolupracoval na padesáti baletních titulech, účinkoval v zahraničí a sbíral ocenění. Dirigoval např. celostátní premiéru baletu „Ikaros“ (T. Andrašovan), dále pak díla „Hloupý Honza“ (O. Nedbal), „Z pohádky do pohádky“, „Slovanské tance“ (A. Dvořák). V zahraničí si získal ohlas dirigováním Šostakovičova triptychu „Taneční suita“, „Děvče a chuligán“ a „Leningradská symfonie“. Účinkoval ve Státním divadle v Drážďanech, na mezinárodních hudebních festivalech v Berlíně a Wiesbadenu. Hostoval ve Švýcarsku, Itálii, Rakousku, Řecku, Finsku a dalších zemích.
      Ve Wiesbadenu byla jeho sboru udělena Cena kolegia muzikologů a kritiků Spolkové republiky Německo. Za nastudování díla „Pouť v bouřce“ získal Cenu svazu divadelních umělců. Kritici hodnotili jeho čtyřicetiletou činnost ve Slovenském národním divadle velmi pozitivně.
      V roce 1992 odešel Adolf Vykydal do penze. Občas ještě účinkoval v SND, jeho hlavní činnost se však soustředila do Státní opery v Banské Bystrici, kde působil do roku 1999. Co se týká jeho dalších aktivit, organizoval a dirigoval také Piešťanský kúpelný orchester, učil na bratislavské konzervatoři obor dirigování a vedl rovněž symfonický orchestr této školy.
      V březnu roku 2005 oslavil náš slavný rodák životní jubileum, při jehož příležitosti mohli nahlédnout do zákulisí hudebního umění také biskupičtí spoluobčané. Adolf Vykydal dirigoval na své narozeniny ve Slovenském národním divadle v Bratislavě balet „Labutí jezero“ a na tento velký hudební svátek přizval své rodáky. Byl to skutečně nevšední zážitek, na který budou Biskupičtí dlouho vzpomínat.

( Literatura: Čížik: Slovenskí dirigenti a zbormajstri )

O Adolfu Vykydalovi píše i Jevíčský zpravodaj z listopadu 2004 a Jevíčský zpravodaj z listopadu 2005.

Odejít a odpovědět