RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

Úhrada poplatků 2020

Autor wolf ~ Březen 13th, 2020

UPOZORNĚNÍ
úhrada poplatku za svoz a likvidaci komunálního odpadu, úhrada poplatku za psa

Poplatek za svoz a likvidaci komunálního odpadu dle OZV v roce 2020 a to ve výši 550,-Kč/poplatníka. Poplatek pro poplatníka podle této vyhlášky je splatný jednorázově a to nejpozději do 30. dubna příslušného kalendářního roku nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 30. dubna a do 31. srpna příslušného kalendářního roku.
Poplatek můžete uhradit v hotovosti v kanceláři OÚ (v úřední dny úterý, středa) nebo na účet č. 1283423349/0800. Pokud se rozhodnete pro platbu přes účet jako VS uveďte číslo domu. Občané Zálesí uvedou před číslo domu 2  (např. Zálesí  1 VS 21).
Také je nutno uhradit poplatek za psa  – sazba  poplatku za jednoho psa činí 150,- Kč/rok, za druhého a každého dalšího psa činí poplatek 200,-Kč/rok. Poplatek je splatný do 30. dubna příslušného kalendářního roku.
Osvobození a úlevy od poplatku jsou uvedeny v OZV, které jsou zveřejněny na webu obce, případně jsou k nahlédnutí na OÚ Biskupice.

Dalibor Šebek, starosta obce

Odejít a odpovědět