RSS

Přihlásit se

Změna úředních hodin

Od 1.9. 2019 do odvolání se z organizačních důvodů mění úřední hodiny OÚ Biskupice, a to :

úterý: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.00

středa: 8.00 – 11.00
12.00 – 15.30

Děkujeme za pochopení.

Biskupické rekord

Certifikát k rekordu

Vítěz soutěže Vesnice roku – Modrá stuha

Modrá stuha Vesnice roku 2010

Odkazy

  • Czechpoint – úřady na dlani
  • Elektronický portál územních samospráv
  • Linka důvěry
  • Města a obce online
  • Portál Evropské unie
  • Portál Regionálních Informačních Servisů
  • Portál veřejné správy České republiky
  • Turistický portál Východních Čech

OZNÁMENÍ OBCE – nový územní plán obce Biskupice

Oznamuje občanům, že na základě schváleného návrhu zadání územního plánu obce, je možno podávat písemné návrhy, náměty a připomínky, co by měl nový územní plán obce obsahovat. Tyto písemnosti je nutno adresovat k pořizovateli územního plánu, kterým je pro naši obec MěÚ Moravská Třebová, odbor výstavby a územního plánování – Ing. Soňa Elfmarková, Olomoucká 2, 571 01 Moravská Třebová, email: selfmarkova@mtrebova.cz, tel. 461 353 029.

V současné době platný územní plán obce je k nahlédnutí na OÚ Biskupice.

Přílohy UP :

Datum vložení Název přílohy Soubor přílohy Formát
 12. února 2013   up_oznameni_uzemni_plan.pdf .pdf
 12. února 2013   up_schvaleni_zadani_zastupitelstvem.pdf  .pdf
 12. února 2013   up_vyhodnoceni_se_zastupitelem.pdf  .pdf
 12. února 2013   up_zadani_Biskupice.pdf  .pdf
 12. února 2013   up_vykres_limitu.pdf  .pdf
 12. února 2013   up_legenda.pdf  .pdf
 12. února 2013   up_Biskupice_tab_A.pdf  .pdf

Vyhotovený územní plán

Datum vložení Název přílohy Soubor přílohy ke stažení Formát
27. prosince 2013   A-navrh_text .pdf
27. prosince 2013   A-2-1_TISK_ZCU .pdf
27. prosince 2013   A-2-2_TISK_HLAVNI .pdf
27. prosince 2013   A-2-2_TISK_HLAVNI_vyrez .pdf
27. prosince 2013   A-2-3_TISK_VPO .pdf
27. prosince 2013   B-oduvodneni_text .pdf
27. prosince 2013   B-2-1_TISK_SIRSI .pdf
27. prosince 2013   B-2-2_TISK_KOORD .pdf
27. prosince 2013   B-2-2_TISK_KOORD_VYREZ .pdf
27. prosince 2013   B-2-3_TISK_ZPF .pdf
27. prosince 2013   B-2-4_TISK_TECHNICKA .pdf

6 865 zobrazení